क्र. रोगनिदान तपशील
२१ रक्तद्रव्याचे प्रमाण – ग्रॅम/100 मिली
२२ क्लोरोक्कीन (150 मि.ग्रॅ.बेस) उपचाराचा तक्ता ( तीन दिवसाचा उपचार)
२३ व्हायवॅक्स हिवतापाच्या समूळ उपचारासाठी वयानुसार तक्ता
२४ फाँल्सिपेरम हिवतापाच्या समूळ उपचाराचा तक्ता
२५ हृदयासाठी कोणती तेले व स्निग्ध पदार्त चांगले आणि कोणते वाईट
२६ अवधाणाची जागा
२७ लघवी अडकणे
२८ लघवी बंद होणे- कमी होणे – कारणे
२९ संप्रेरकांची थोडक्यात माहिती
३० बाळंतपण – गावात किंवा उपकेंद्रात बाळंतपण करायचे? मग एवढ्या गोष्टी बघूनच करा!
३१ गरोदरपणातील बाळंतपणातील धोके:वेळीच रुग्णालयात न्या
३२ एड्स आजाराची मुख्य व इतर लक्षणे-चिन्हे
३३ लिंगसांसर्गिक आजार: स्त्राव, ओटीपोटदुखी आणि जांघेत गाठ तक्ता 1
३४ पाळीच्या तारखेवरुन बाळंतपणाची तारीख काढण्यासाठी तालिका
३५ योनिदाह:आयुर्वेदिक निदान व उपचार
३६ सर्वांगसूज आणि अतिकुशपणा या दोन प्रकारांतील फरक
३७ दोन महिन्यापेक्षा लहान बाळ – ताप व खोकला
३८ दोन महिन्यापेक्षा मोठे बाळ (पाच वर्षापर्यंतचे) – ताप आणि खोकला
३९ दोन वर्षापर्यंत बालकाच्या विकासाचे टप्पे
४० सात वर्षापर्यंतच्या मुलांच्या विकासाचे टप्पे

 

 

डॉ. शाम अष्टेकर २१, चेरी हिल सोसायटी, पाईपलाईन रोड, आनंदवल्ली, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२ ०१३. महाराष्ट्र, भारत

message-icon shyamashtekar@yahoo.com     ashtekar.shyam@gmail.com     bharatswasthya@gmail.com

© 2017 arogyavidya.net | All Rights Reserved.