Ayurveda Icon अक्युप्रेशर किंवा मर्मबिंदूमर्दन औषध विज्ञान व आयुर्वेद
पध्दतीसंबंधी सूचना

नवशिक्यांनी फार जोराने दाबू नये.

  • तर्जनी किंवा अंगठयाने दाब द्या. जास्त दाब आवश्यक असल्यास बोटावर बोट ठेवून दबाव वाढवता येतो. एकाऐवजी दोन बोटे दाबूनही उपचार करता येतो. ढुंगण किंवा मांडी या मांसल भागावर हाताच्या कोप-याने दाब दिला तर चालतो.
  • रुग्णाला सहन होईल इतकाच दाब द्या, जास्त नको. तसेच फार हलके दाबूनही चालणार नाही. योग्य दबाव वापरला तर किंचितशी पण सुसह्य वेदना होते ही खूण लक्षात ठेवा. दाबण्या- चोळण्यामुळे त्त्वचेची सालटी निघणार नाहीत याची दक्षता घ्या.

मर्मदबावाचे विविध प्रकार

चोळणे/गोल गोल फिरवणे, चिमटीत किंवा मुठीत पकडून ठेवणे/ दाबणे, अंगठयाच्या नखाने दाबणे, पुसण्याप्रमाणे, तिंबणे/टोकणे/चिमटणे/ तळव्यावर तळवा दाबून/ अंगठयावर अंगठा दाबून/गाईची धार काढल्याप्रमाणे दाबत आणणे.

किती वेळ – दाब 5-10 सेकंद ठेवा, काढा आणि परत करा, याप्रमाणे 10-15 वेळा करा. एकावेळी 2 मिनिटांपेक्षा जास्त कधीही दाबू नका.

किती वेळा – दिवसातून एक वेळ करा, रोज करा, (कमीतकमी 3/4 दिवसातून एकदा करा) दिवसातून 4/5 वेळा केले तरी चालते. तीव्र विकारांमध्ये 4/5 वेळा करावयास पाहिजे. साधारण आठवडाभर उपचार करावा.

मर्मबिंदूंचे वर्णन आणि उपयोग

मर्मबिंदूंचे वर्णन आणि उपयोग (तक्ता (Table) पहा)

 

डॉ. शाम अष्टेकर २१, चेरी हिल सोसायटी, पाईपलाईन रोड, आनंदवल्ली, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२ ०१३. महाराष्ट्र, भारत

message-icon shyamashtekar@yahoo.com     ashtekar.shyam@gmail.com     bharatswasthya@gmail.com

© 2017 arogyavidya.net | All Rights Reserved.