Modern Medicines Icon रोगनिदान मार्गदर्शक व तक्ते इतर तक्ते
क्र. रोगनिदान तपशील
ताप मोठी मुले व माणसे मार्गदर्शक तक्ते
पायावर सूज मार्गदर्शक तक्ते
डोकेदुखी मार्गदर्शक तक्ते
चक्कर येणे, अंधारी येणे मार्गदर्शक तक्ते
उलटी मोठी मुले व माणसे मार्गदर्शक तक्ते
जुलाब मार्गदर्शक तक्ते
पोटात दुखणे मार्गदर्शक तक्ते
खोकला मोठी मुले व माणसे मार्गदर्शक तक्ते
दम लागणे मार्गदर्शक तक्ते
१० छातीत दुखणे मार्गदर्शक तक्ते
११ अवधाण किंवा ओळंबा मार्गदर्शक तक्ते
१२ अंगावरुन पांढरे पाणी जाणे (योनीस्त्राव) मार्गदर्शक तक्ते
१३ खोकला पाच वर्षांपर्यंतची मुले मार्गदर्शक तक्ते
१४ उलटी पाच वर्षांखालीली मुलांसाठी मार्गदर्शक तक्ते
१५ ताप सहा वर्षाखालील मुलांसाठी मार्गदर्शक तक्ते
१६ बाळ खूप रडते मार्गदर्शक तक्ते

 

डॉ. शाम अष्टेकर २१, चेरी हिल सोसायटी, पाईपलाईन रोड, आनंदवल्ली, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२ ०१३. महाराष्ट्र, भारत

message-icon shyamashtekar@yahoo.com     ashtekar.shyam@gmail.com     bharatswasthya@gmail.com

© 2017 arogyavidya.net | All Rights Reserved.