क्र. रोगनिदान तपशील
४१ बाळांच्या योग्य वजनासाठी सुत्रे
४२ बालकांची वयानुसार अपेक्षित उंची
४३ जन्मत: ते वय वर्ष 5 वर्षापर्यंत चे भारतीय मुला-मुलीचे वजन (किलो)
४४ जन्मत: ते वय वर्ष 5 पर्यंत चे भारतीय मुलामुलीचे लांबी/उंची (सेमी)
४५ बाळाचे (दुधाचे दात) येण्याचा कालानुक्रम
४६ प्रौढ स्त्री-पुरुषांसाठी कंबर ( बेंबीच्या पातळीस) आणि निलंब यांचे गुणोत्तर
४७ काही कीड/तणनाशकांपासून होणारी विषबाधा, लक्षणे, प्रथंमोपचार
४८ प्रथनोपचराची आवश्यक तंत्रे
४९ विषबाधांचे निवडक प्रकार : (अपघात व प्रथमोपचार)
५० कर्करोग:महत्त्वाचे अवयव
५१ कर्करोगाची जागा, लक्षणे व चिन्हे
५२ मर्मबिंदूचे वर्णन आणि उपयोग
५३ मानवी दूध आणि गायीचे दूध यांची तुलना
५४ निरनिराळ्या देशांचे आरोग्य
५५ निरनिराळ्या राज्यांची आरोग्य आकडेवारी
५६ बॉडी मास इंडेक्स
५७ मानवी निर्देशांक तक्ता
५८ तुम्ही दारू घेत असाल तर व्यसनी असण्याचा धोका कळण्यासाठी हा तक्ता वापरा
५९ आधुनिक औषधविज्ञान निवडक अँलोपथीक औषधे
६० आरोग्य कार्यकर्त्यासाठी तक्ता – आजाराप्रमाणे प्राथमिक उपचार
६१ निवडक औषधी वनस्पतींची ओळख
६२ निवडक स्वस्त अँलोपथिक औषधांची नावे (2009-10)
६३ मधुमेहाचा आहार

 

 

डॉ. शाम अष्टेकर २१, चेरी हिल सोसायटी, पाईपलाईन रोड, आनंदवल्ली, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२ ०१३. महाराष्ट्र, भारत

message-icon shyamashtekar@yahoo.com     ashtekar.shyam@gmail.com     bharatswasthya@gmail.com

© 2017 arogyavidya.net | All Rights Reserved.